Schaduwfractie

Met de leden van de schaduwfractie bespreken de raadsleden en hun plaatsvervangers de actuele onderwerpen. Het gaat hier om zowel de onderwerpen die op de raadsagenda staan, als de onderwerpen die onder de bewoners leven.

Ieder lid denkt in de maandelijkse vergadering vanuit haar of zijn deskundigheid mee. Tijdens de vergadering ontvangen we ook anderen die een onderwerp willen bespreken.