Bestuur

Voorzitter
Erika Capelle-Klap
Nieuwe Groeneweg 1
4307 RT Oosterland

voorzitter@schouwen-duiveland.christenunie.nl

Secretaris
Gerwin Koopman
Steenbank 58
4301 ZR Zierikzee

secretaris@schouwen-duiveland.christenunie.nl
   

Penningmeester
Ton Hamoen
Nieuwerkerk

Bankrekening ChristenUnie:
NL32 INGB 0005 2509 27

Bestuurslid
Rien de Bruijne
Zierikzee

 

Vacature

Vacature