Fractie

Raadsleden Schouwen-Duiveland

Johan Pannekoek  

Wim Dorst

Johan Pannekoek
Heuvelsweg 9
4321 TE Kerkwerve
Tel: 06-46198459
johan.pannekoek@schouwen-duiveland.nl

  Wim Dorst
Weststraat 17
4306 CM Nieuwerkerk
tel: 06-53417508
wim.dorst@schouwen-duiveland.nl
 

Fractievoorzitter

 

Plaatsvervangende leden    
 

Peter Aarnoudse
Plaatsvervanger Samenleving en Bestuur

Fractiesecretariaat
Schipperslaan 8
4311 CD  Bruinisse
tel: 06-22929673
peter.aarnoudse@schouwen-duiveland.nl

 

Sietske Otte-Neele
Plaatsvervanger Openbare Ruimte