Start

Welkom bij de ChristenUnie Schouwen-Duiveland

Op Schouwen-Duiveland is de ChristenUnie een betrokken en actieve partij. In de gemeenteraad willen we belangen rechtvaardig en eerlijk tegen elkaar afwegen. We zetten ons in voor een eiland waarop ieder het zijne krijgt en deelt. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Zowel binnen de gemeenteraad als binnen onze dorpen en steden. Onze motivatie? Het dienen van God en onze naaste, ook binnen het lokale bestuur.


Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Verkiezingsavond regiotour Zeeland

dinsdag 14 mei 2019 22:34 Ga stemmen op 23 mei lees verder

Ontwikkeling camping Duinrand, Burgh Haamstede

gemeentehuisvrijdag 10 mei 2019 12:46 In de commissie is door de initiatiefnemer uitgebreid toelichting gegeven op de wijzigingen in de planvorming. lees verder

Isolatiefonds woningen

LOGO-CU-Nieuwsberichtvrijdag 10 mei 2019 12:45 Het college heeft de mededeling gedaan dat 34 aanvragen gedaan zijn waarin de gemeente subsidie uitkeert bij isolatiemaatregelen aan particuliere woningen. lees verder

Kostendekkendheid Havens

begrotingvrijdag 10 mei 2019 12:40 De ChristenUnie heeft in het kader van de kostendekkendheid het college gevraagd te komen met een integraal plan voor onderhoud van havenvoorzieningen en de kosten die dit met zich mee brengt. lees verder

Geen steun meer aan Brouwerseiland

Raadszaalvrijdag 10 mei 2019 12:36 Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over Brouwerseiland is er een motie aangenomen om géén medewerking te verlenen aan een nieuwe procedure om Brouwerseiland te ontwikkelen lees verder