Speerpunten

Realistische Veiligheid

  • Eisen rond hulpdiensten zijn voor personeel werkbaar en voor bewoners aanvaardbaar

Energie-Neutraal Schouwen-Duiveland

  • De bereikbaarheid via de N59 wordt verbeterd met innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen
  • Gemeente heeft een duidelijk ruimtelijk beleid voor energiewinning

Wonen En Werken In De Ruimte

  • Karakter van kernen zijn leidend bij nieuwe ontwikkelingen
  • Behoud van rust, ruimte en natuur
  • Er wordt gebouwd naar behoefte
  • Jongeren vinden geschikt werk op het eiland

Oog Voor De Ander

  • In onze gemeente worden mensen waardig ouder
  • Minima worden praktisch geholpen
  • Verantwoordelijk bestuur vanuit een menselijke houding zonder bureaucratie