Kandidatenlijst

Op deze pagina vindt u de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Verschillende kandidaten stellen zich een voor een aan u voor en zo werken we van nummer 20 naar nummer 1 op de lijst.

Nummer 1: Johan Pannekoek

Johan PannekoekEen beter advies dan op ons te stemmen kunnen we u niet geven! Graag stellen wij u voor aan onze lijsttrekker Johan Pannekoek die onze standpunten nog eens duidelijk voor u samenvat. Johan Pannekoek

Nummer 2: Peter Legemate

Peter LegemateGraag stellen wij u voor aan Peter Legemate uit Zierikzee. De nr.2 op onze kieslijst. ChristenUnie wil de verbinding verbeteren tussen inwoners, ondernemers, toeristen en de gemeente! Voorstellen: Peter Legemate

Nummer 3: Erika Kater-van de Beek

Erika Kater-van de BeekChristenUnie heeft een band met Schouwen-Duiveland. Graag stellen wij u voor aan Erika Kater uit Nieuwerkerk: Voorstellen: Erika Kater-van de Beek

Nummer 4: Sietske Otte-Neele

Sietske Otte-NeeleChristenUnie gaat voor een toekomstbestendig eiland wat we door kunnen geven aan een volgende generatie. Graag stellen wij i voor aan Sietske Otte uit Oosterland.: Voorstelfilmpje op Facebook

Nummer 5: Clemens Pronk

Clemens Pronk

Clemens Pronk. Geboren in het Groene Hart van Nederland en sinds 2001 inwoner van dit prachtige eiland. Getrouwd met Ineke en vader van drie kinderen. In het dagelijks leven bestuurder van de mooie vereniging Radar, die christelijk basisonderwijs verzorgd ‘voor elk kind bijzonder’ hier op Schouwen-Duiveland.

De ChristenUnie is een partij met een warm hart voor de medemens. Het motto ‘voor elke inwoner bijzonder’ zou ze goed passen. Bijzonder omdat ze vanuit een Christelijke visie zich inzet voor de inwoners van Schouwen-Duiveland. Voor de jeugdige inwoner, omdat ze zich hard maakt voor goede randvoorwaarden voor kwalitatief onderwijs. De CU zette zich b.v. in voor een goed financieel fundament onder het nieuwe Huisvestingsplan van het basisonderwijs.

Bijzonder, omdat ze zich inzet voor jongeren die hier willen blijven en werk en (starters)woning nodig hebben. Bijzonder, omdat CU zich inzet voor ‘waardig ouder worden’, denk aan de initiatieven op een ‘dementievriendelijke gemeente’. Bijzonder, omdat CU zich inzet voor minima. Allerlei initiatieven die zorgden voor een praktische ondersteuning.  Bijzonder, omdat elke inwoner voor hen waardevol is en recht heeft op een waardig en waardevol bestaan op Schouwen-Duiveland

Maar het bijzonder geldt ook voor de inzet op duurzaamheid, de steun aan ondernemers en de sterke inzet voor veiligheid op het eiland. En daarom kan de CU op mijn steun rekenen.

Nummer 6: Erika Capelle-Klap

Erika Capelle-Klap

Erika Capelle: Bij de ChristenUnie zie ik politici die zichzelf niet beter voordoen dan ze zijn. Ze draaien niet en zijn integer. Tegelijk durft de partij wel vieze handen te maken door gewoon maar aan de slag te gaan. Ja, de partij heeft idealen. Die idealen zijn stevig verankerd in de Bijbel. Maar de partij verliest de realiteit niet uit het oog. Boeren moeten kunnen werken, vissers moeten kunnen vissen, mensen moeten kunnen leven. Maar wel door zuinig te zijn op de omgeving.

Nummer 7: Johan Stouten

Johan Stouten

Johan Stouten, Burgh Haamstede, 48 jaar. Werkzaam als Clusterleider Assetmanagement bij Rijkswaterstaat.

Ik steun de ChristenUnie omdat het een partij is die verantwoordelijkheid neemt vanuit Christelijke normen en waarden. Die verantwoordelijkheid wordt door de ChristenUnie genomen in de landelijke politiek maar zeker ook op ons eigen eiland ‘Schouwen Duiveland’. Die verantwoordelijkheid wordt door de ChristenUnie genomen aan de voorkant maar ook aan het eind van een periode van samenwerken met andere partijen. Als u namelijk kijkt in het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de ChristenUnie dan kunt u zien wat we in de komende periode willen bereiken. Maar, en dat is minstens zo belangrijk, er staat in dit verkiezingsprogramma ook wat we op de verschillende deelthema’s in de achterliggende periode hebben bereikt. Belofte maakt in die zin schuld!! Dus we leggen in het verkiezingsprogramma ook verantwoording af voor hetgeen de ChristenUnie heeft gedaan en bereikt in de periode die achter ons ligt.

We hopen dat u ons als ChristenUnie uw stem weer gunt zodat we ook in de komende periode verder mogen gaan met hetgeen waar we voor staan nl. het werken aan een goede en leefbare woonomgeving, met oog voor de ander, vanuit een christelijke identiteit.

Nummer 10: Peter van der Meide

Peter van der MeidePeter van der Meide, pensionado en wonende in de prachtige Smalstad van ons eiland. Ik heb iets met ChristenUnie omdat deze partij politiek consequent is.

We weten allemaal dat het niet goed gaat met ons milieu: nou, dan moet je daar wat aan doen! We weten allemaal dat de zorg flink onder druk staat: nou, dan moet je daar je nek voor uitsteken! En dat doet deze club; niet wegkijken maar er wat aan doen. Daarom heb ik iets met de ChristenUnie. Daarbij komt dat deze partij ieder mens even waardevol vindt. Of je nu een geboren Zeeuw bent of een statushouder, een man of een vrouw, een homo of een hetero, iedereen mag bloeien in zijn eigen identiteit. Prachtig toch!

Vandaar dat ik deze waarde(n)volle partij steun in hun politieke werk op Schouwen-Duiveland.

Nummer 12: Daan Klap

Daan Klap

Daan Klap; ik ben zoveel mogelijk energieneutraal en duurzaam. De ChristenUnie kan je daarop aanspreken. Dat hoort volgens mij ook bij christen zijn.

Ik hoop dat mijn vrienden en bekenden op Schouwen Duiveland op mijn partij stemmen.

Nummer 13: Peter Aarnoudse

Peter Aarnoudse

Mijn naam is Peter Aarnoudse. Ik ben geboren op het eiland Tholen en woon al 28 jaar met veel plezier op Schouwen-Duiveland, in Bruinisse. Ik ben getrouwd met Eline en vader van 3 volwassen dochters. Ik ben werkzaam in de techniek als leidinggevende bij een machinebouwer op Goeree- Overflakkee.

Ik heb me ondertussen alweer 25 jaar ingezet voor de lokale christelijk politiek en nu doe ik langzaam een stapje terug. Hoe waardevol ieders inzet ook is, ik geloof dat het tijd is voor een jongere generatie, vol passie en nieuwe ideeën voor het Schouwen-Duiveland van vandaag.

De ChristenUnie kan lokaal op mijn volle steun rekenen. Ik voel met thuis bij de ChristenUnie omdat ze iedereen mee laten doen en mee laten tellen. Iedereen is waardevol van een statushouder tot aan iemand die van een uitkering rond moet komen, de pensionairs en de student. Tegelijkertijd is het ChristenUnie gedachtegoed ook realistisch: Men weet dat er gewoon geld verdiend moet worden en heeft vanuit dat oogpunt ook oog voor de ondernemers. Gelukkig wordt daarbij ook duurzaamheid en innovatie gestimuleerd om zo de schepping te bouwen en te bewaren.

Nummer 14: Naomi Boot

Naomi Boot

Mijn naam is Naomi Boot en ik woon in Nieuwerkerk. Ik zit momenteel in het laatste jaar voor de opleiding Junior Assistent-Accountant op het Hoornbeeck College in Goes.

Enige tijd geleden ben ik gevraagd om mee te denken binnen de ChristenUnie. Toen ik vorig jaar voor het eerst ging stemmen werd mijn interesse in de politiek wakker geschud. Bij die keuze kwam ik bij de ChristenUnie terecht, omdat dat het beste bij mijn levensovertuiging past.

Zo hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan een partij die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet.

Nummer 15: Chris Hartoog

Chris Hartoog

Mijn naam is Chris Hartoog. Ik woon in Bruinisse ben 65 jaar en nog steeds werkzaam. Mijn belangstelling voor de ChristenUnie komt voort uit het feit dat deze mensen zeer transparant en open in de samenleving staan, hetgeen je dan ook voortdurend merkt als je met ze in gesprek gaat.

Maar de doorslag gaf toch wel het gegeven dat tijdens een ledenvergadering van de ChristenUnie de Bijbel, waaruit aan het begin voorgelezen werd, heel het verdere verloop van deze bijeenkomst open en voor een ieder zichtbaar op tafel bleef liggen als een soort kompas of leidraad. Dat was voor mij de reden om mijzelf op te geven voor een plaats op deze kieslijst. Christelijke politiek bedrijven vanuit een geopende Bijbel, dat kan alleen maar beter zijn voor alle inwoners en de natuur van ons mooie eiland.

Nummer 16: Niels van 't Hof

Niels van 't HofNiels van ’t Hof, 31 jaar,  werkzaam bij Maas&Hagoort en diaken binnen de GKV te Brouwershaven.

De ChristenUnie kan op mijn steun rekenen, omdat ik het belangrijk vindt dat onze generatie en de generaties na ons een christelijke politieke partij hebben waarop ze kunnen steunen. Sinds 4 maanden ben ik vader van onze geweldige zoon Nathan! Ook deze ervaring heeft mij doen beseffen hoe belangrijk dit is.
Ik vind het ook onze plicht om dit te steunen en door te geven.

Onze christelijke identiteit mogen en moeten we uitdragen!

Nummer 17: Cora Kroeze-Tuk

Cora Kroeze-Tuk

Mijn naam is Cora Kroeze, ik woon in Oosterland, gehuwd en moeder van 4 kinderen, waarvan 2 getrouwd. Tevens ben ik oma van 2 kleinkinderen.

Belangrijk is het dat er een beleid gevoerd wordt voor een samenleving, waarin jong en oud vertegenwoordigd zijn, voor nú, maar ook voor in de toekomst. Dat kan alleen maar gevoerd worden op een basis die gefundeerd is op de geopende Bijbel. De richtlijnen, die daarin gegeven zijn, toepassen in het beleid wat praktisch haalbaar kan zijn. Zo’n beleid wil ik steunen en vind dat een reden om mijzelf op de kieslijst van de ChristenUnie te plaatsen.

Nummer 18: Tabitha de Ronde-Jumelet

Tabitha de Ronde-Jumelet

Tabitha de Ronde-Jumelet, Zierikzee, moeder van Tobias (4) en Filippa (2). Ik ben Maatschappelijk Werker bij de Hoop GGZ in Dordrecht. Daar werk ik in een outreachend team wat als doel heeft mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen en/of verslaving te ondersteunen op weg naar herstel.

De ChristenUnie is voor mij waardevol in de Nederlandse politiek maar zeker ook plaatselijk. Voor de toekomst van kinderen en kwetsbare mensen vervult de ChristenUnie voor mij een onmisbare rol. In het bijzonder zorg voor gezinnen: zoeken naar de kracht van het gezin en het behouden van bereikbare, specialistische hulp vind ik belangrijk.

Vanuit mijn werk zie ik dat arbeidsparticipatie op maat loont. De ChristenUnie heeft hiervoor plaatselijk aandacht, dat spreekt mij aan. Ook voel ik veel voor de intensivering van samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de wijk. Juist in een tijd waarin problematiek complexer wordt is goede samenwerking nodig.

Ik steun een positief, sociaal Christelijke geluid van harte!

Nummer 19: Janny Walhout

Rinus StruikJanny Walhout, werkzaam als oncologie verpleegkundige en o.a. wijkouderling in de Hervormde Kerk te Zierikzee.

De ChristenUnie mag op mijn steun/inzet rekenen, omdat er wordt gehandeld met de waarden vanuit de bijbel. Ze gaan op een respectvolle en eerlijke manier met de medemens om.

Nummer 20: Rinus Struik

Rinus Struik

Mijn naam is Rinus Struik, ik woon in Ellemeet en ben 57 jaar. Ik ben werkzaam in de agrarische sector. Deels in loondienst, deels zelfstandig.

De ChristenUnie is mijn partij omdat het Christen zijn praktisch in de politiek vertaald wordt. De ChristenUnie neemt zijn verantwoordelijkheid en durft compromissen te sluiten zonder de kernwaarden los te laten. Andere punten die mij bijzonder aanspreken zijn het oog hebben voor ons leefmilieu nu, en voor de toekomst. Het omzien naar de zwakkeren in de maatschappij zowel nationaal als internationaal. Denk bijv. aan de vluchtelingenproblematiek. Zelf heb ik Lesbos [ kamp Moria] bezocht en mijn bevindingen vonden een gewillig oor bij de CU.

Daarom ChristenUnie! Zonder enige twijfel.