Kandidatenlijst

De kandidatenlijst is ook in een Prezi-presentatie te zien.

Op de ledenvergadering van 12 september 2013 is de volgende kandidatenlijst vastgesteld:


Dhr. W.M. (Wim) Dorst (29)
Nieuwerkerk
  Met de ChristenUnie wil ik me inzetten voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om volwaardig maatschappelijk te participeren. Dat kan als we ons geaccepteerd weten, ongeacht sociale omstandigheden, sekse  huidskleur of talenten. Dit sluit niet uit dat verschillen blijven: dat hoort bijna bij het leven. Maar ik wil wel proberen daar doorheen te kijken en mijn medeburgers te zien als mensen die even kwetsbaar zijn als ikzelf.  En ik dien me voortdurend af te vragen wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen en wil hen daar behulpzaam bij te zijn. De ChristenUnie wilt zich daarvoor sterk maken en daarom sta ik op de kieslijst. Ik zit nu sinds 2006 in de gemeenteraad, daarnaast werk ik als geriatrisch verpleegkundige in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

Dhr. J. (Johan) Pannekoek (29)
Zierikzee
  In de politiek wil ik een helder, sociaal en christelijk geluid laten horen. Zeker in deze tijd van bezuinigingen moeten we pal staan voor een vrije samenleving, met een duurzame economie waarin ondernemerschap en werken lonend zijn. De ChristenUnie moet zich inzetten voor een dienstbare en rechtvaardige overheid, voor zorg voor elkaar en voor Gods schepping. Vanaf 2010 maak ik deel uit van de schaduwfractie van ChristenUnie Schouwen-Duiveland, sinds 2012 ben ik plaatsvervangend lid in de commissie Samenleving & Bestuur. Als financiel controller werk ik bij Hotel en Congrescentrum De Zeeuwse Stromen.

Dhr. P.M. (Peter) Aarnoudse (46) Bruinisse 
  Ik probeer mijn geloof een stem te geven, daarom past de ChristenUnie mij zo goed. Ik pleit voor een beleid dat de extremen van zowel ‘rechts’ als ‘links’ probeert te vermijden. Op het eiland Tholen ben ik geboren, maar ik woon al 25 jaar met mijn vrouw en drie dochters met veel plezier in Bruinisse. Sinds 1994 ben ik actief in de lokale politiek in verschillende functies. Ik ben lid van de PKN en maatschappelijk actief als voorzitter van het Rode Kruis Duvelant. Heel mijn leven ben ik al werkzaam in de techniek, momenteel als technisch manager bij een machinefabriek op Goeree-Overflakkee.

Mw. S. (Sietske) Otte-Neele (29)
Oosterland
 
Waarom ik kandidaat ben voor ChristenUnie Schouwen-Duiveland? Omdat ik mijn bijdrage wil leveren aan onze samenleving en dit vanuit mijn geloof vorm wil geven. Opkomen voor de mensen die dat nodig hebben en hún stem laten horen! Mijn man en ik zijn lid van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Zierikzee, waarbij ik actief betrokken ben bij het jeugdwerk in de RockSolid-club voor 11 tot 15 jarigen. In het dagelijks leven ben ik als schadebehandelaar werkzaam bij een assurantietussenpersoon in Stellendam.

Mw. K (Krijnie) Nikolic (63)
Zierikzee
  “De staat is door God gegeven en dat wij als christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving.” Graag wil ik met Gods hulp mijn opgedane kennis als ondernemer, sociaal medewerker maar ook als moeder en oma inzetten, en zo werken aan een betrokken samenleving op Schouwen Duiveland, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Tevens wil ik opkomen voor de zwakkere in de samenleving nu dat de gemeente de komende periode veel zal moeten bezuinigen. Als ondernemer heb ik vooral geleerd om te luisteren naar de klanten. Je hoort dan wat er speelt in de samenleving. Datzelfde heb ik ook ervaren in mijn werk met vrijwilligers op Schouwen-Duiveland. Deze geluiden hoop ik te vertalen naar de politiek.

Mw. E.W. (Erika) Capelle-Klap (33)
Oosterland
  Een samenleving bouw je op met z'n allen, maar om mee te kunnen bouwen moet je wel je stem laten horen. Ik wil me inzetten voor een samenleving waar zorg voor de naaste en voor de schepping centraal staat. Omdat God dat van ons vraagt. Daarom voel ik me thuis bij de ChristenUnie. De afgelopen vier jaar ben ik raadslid en fractievoorzitter geweest, en het is fantastisch om zo Schouwen-Duiveland in al z'n diversiteit tegen te komen. We hebben een bevlogen fractie en daarmee ook een bevlogen inbreng in de raad. Ik ben docent geschiedenis op het Ostrea Lyceum te Goes, als gezin zijn we lid van de Hervormde kerk te Bruinisse.

Dhr. J.M. (Johan) Stouten (43)
Burgh-Haamstede
  Ik vind het belangrijk om vanuit je christelijke identiteit politiek te bedrijven. Sinds 2013 draai ik mee in de schaduwfractie van de ChristenUnie. Bij Rijkswaterstaat werk ik als Clusterleider Assetmanagement van de Dienst Zee en Delta. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van het bestuur van de PCO-Radarscholen. Omdat onze jongste zoon diabetes heeft ben ik mede-oprichter en secretaris van de Stichting Kinderdiabetes Zeeland. Ook in onze kerkelijke gemeente (christelijke gereformeerde Kerk te Haamstede) ben ik op een aantal terreinen actief. Samen met Lianne Oosse heb ik drie jongens. Er is genoeg te doen op ons prachtige eiland Schouwen-Duiveland en ik hoop hier vanuit de ChristenUnie een bijdrage aan te leveren.

Dhr. O. (Oscar) Fonteine (30)
Brouwershaven
  Ik heb mezelf beschikbaar gesteld voor de lijst van de ChristenUnie omdat ik onderdeel wil zijn van een partij die midden in de samenleving staat. Tegelijk vraagt de ChristenUnie zich bij zijn politieke keuzes af of dit ook de keuzes zijn die de Bijbel van ons vraagt. Iets minder belangrijk, maar toch wel mooi meegenomen, vind ik dat op deze manier binnen de politiek ook het geluid van Brouwershaven te horen blijft. Het doet mij dan ook deugd dat de ChristenUnie in zijn verkiezingsprogramma aandacht voor onze ‘stad’ heeft ingeruimd. Ik woon bijna dertig jaar in Brouwershaven waar ik lid van de plaatselijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. In het dagelijks leven werk ik als bedrijfsleider in een supermarkt.

Dhr. M.C. (Clemens) Pronk (45)
Zierikzee
  Elk kind moet de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, met zijn talenten en mogelijkheden. Als politiek moeten we daar goede randvoorwaarden voor scheppen. Vanuit mijn dagelijks werk als directeur in vereniging Radar (voor protestants christelijk basisonderwijs) denk ik actief mee in de steunfractie om tot die goede randvoorwaarden te komen. Voor mij is het belangrijk om onze (politieke) keuzes en besluiten te laten leiden door het geloof in Jezus Christus. Kerkelijk ben ik betrokken bij de Chr. Ger. Kerk te Zierikzee, waar ik met grote regelmaat het mooie Van Vulpen orgel bespeel.
10 
Dhr. P. (Peter) Legemate (50)
Zierikzee
   De ChristenUnie is voor mij een partij met jonge, dynamische mensen die met elkaar en rondom een geopende Bijbel ons mooie eiland willen besturen. Door mijn werk als akkerbouwer ben ik veel werkzaam in de natuur. Daarmee ben ik ook ondernemer en vooral inwoner van ons eiland. Daarom wil ik meewerken om van het mooie Schouwen-Duiveland een eiland te maken waar inwoners, ondernemers en toeristen het goed toeven vinden. En dit uiteraard bezien vanuit het bijbels perspectief. Ik ben getrouwd en mag vader en opa zijn.
11 
Dhr. G.J.J. (Gerard) Krakeel (58)
Nieuwerkerk
  Als christen vind ik het belangrijk dat in de politiek (gemeentelijk, provinciaal of landelijk) het christelijk geluid te horen is. Het is heel belangrijk dat ook hier rekening gehouden wordt met Gods woord. Hoewel ik zelf geen politieke functie ambieer wil ik wel op de kieslijst te staan. Zo hoop ik op deze wijze mijn steentje bij te kunnen dragen aan de ChristenUnie. Sinds 1973 werk ik bij de Rabobank, momenteel bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland als Accountmanager Food & Agri, voorheen op Schouwen-Duiveland. Vanuit deze functie ken ik heel veel mensen uit de agrarische sector. Daarnaast ben ik kerkelijk actief in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee. Ik ben gehuwd en heb drie kinderen.
12 
Mw. M.R. (Margot) de Pagter-ten Kate (59)
Zierikzee
 

Als christen weet ik dat ik afhankelijk ben van God. Ook in de politiek en het politieke handelen is dat niet anders. Als Christen Unie kunnen wij in de politiek verschil maken door het accent te leggen op kleine initiatieven van gewone mensen. Aan de andere kant dien je de wereld niet door jezelf klein te houden. Dan wordt er geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. En als we dat licht laten schijnen schept dat voor de ander de mogelijkheid om hetzelfde te doen. (citaat Mandela)

En daarom sta ik op de lijst van de ChristenUnie die zich inzet voor vrede in deze samenleving, strijd tegen onrecht en ongelijkheid en zich sterk maakt om dit "met elkaar" te doen. Ik ben getrouwd en actief lid van de Chr. Geref. Kerk te Zierikzee. In het dagelijks leven ben ik moeder, oma, mantelzorger en vrijwilligster bij de Wereldwinkel.

13 
Dhr. P. (Peter) van der Meide (63)
Brouwershaven
  Ik wil me inzetten voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Een samenleving is rechtvaardig als mensen zich opgenomen voelen en geaccepteerd weten. Ongeacht sociale omstandigheden, sekse, huidskleur of talenten. Dit sluit niet uit dat er verschillen bestaan: dat hoort bij het leven. Maar daar moeten we doorheen kijken, ieder persoon is net zo kwetsbaar. Als politicus moet je je voortdurend afvragen wat iemand nodig heeft om mee te kunnen doen en hen zo stimuleren. De ChristenUnie maakt zich daar sterk voor en daarom sta ik op de kieslijst.
14 
Dhr. A.C. (Abco) in 't Anker (50)
Zierikzee
  Wij leven in Gods schepping, met een verantwoordelijkheid naar de Schepper en naar elkaar. Concreet betekent dat inzet voor een rechtvaardige samenleving, met oog voor de ander en ook voor de natuur. Bij de ChristenUnie herken ik dit uitgangspunt. Bij woningbouwvereniging Zeeuwland en als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk zet ik mij in voor diverse doelgroepen in de samenleving. Ik ga naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Brouwershaven en ben vader in een gezin met 3 dochters.
15 
Dhr. P. (Peter) Bijzet (28)
Zierikzee